Báo giá phần mềm

Dành cho quầy thuốc/nhà thuốc nhỏ Dành cho nhà thuốc vừa và lớn Dành cho chuỗi nhà thuốc
Miễn Phí 100.000 đ/tháng 50.000 đ/tháng từ nhà thuốc thứ 2 trở đi
Nhập hàng, bán hàng, kiểm kê (ít hơn 100 giao dịch/ngày)
Sửa giao dịch nhập sai
Quản lý nợ khách hàng, nợ nhà cung cấp, hàng trình gửi bán
Báo cáo tồn kho, cảnh báo tồn kho thấp, hàng cận date
Báo cáo theo nhân viên , theo nhóm mặt hàng để tính thưởng
Doanh thu, lợi nhuận theo ngày
Hỗ trợ máy quét mã vạch, máy in hóa đơn, in mã vạch
Nhập hàng, bán hàng, kiểm kê (nhiều hơn 100 giao dịch/ngày)
Chuyển hàng giữa các nhà thuốc cùng chuỗi